Politica de returnare

Conform Legii nr. 449/2003:

Art. 5. – (1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare (factura).
(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
Art. 6. – Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.
Art. 7. – Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:
a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;
b) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.
Art. 11. – (1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.@
(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
Art. 13. – Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.
Art. 14. – Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.
Produsele vor fi returnate in maxim 15 zile in cazul in care ati primit produsul deteriorat sau defect; ati primit un alt produs decat cel comandat. Produsele nu se despagubesc daca le refuzati din motive subiective, daca au fost folosite sau deteriorate dupa primire, daca nu se returneaza in ambalajul original in care v-au fost livrate.

Despagubirea se refera la inlocuirea produsului defect sau deteriorat, sau in cazul in care inlocuirea lui nu este posibila, returnarea sumei achitate de catre client sau, la alegere, inlocuirea cu un alt produs cu aceeasi valoare.

Conform Ordonantei nr. 130/2000:

Art. 7. – (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;

Atentie!
Daca la primirea coletului observati deteriorari, scurgeri din colet, umezeala, zgarieturi, cu alte cuvinte daca suspectati intr-un fel sau altul ca este deteriorat, va rugam sa refuzati primirea lui pe motiv ca este deteriorat. Dupa semnarea de primire, coletul nu mai poate fi despagubit pentru deteriorare. Atunci cand semnati de primire, semnati faptul ca acel colet a fost predat/primit in conditii bune, ceea ce ne impiedica sa ii tragem la raspundere pe transportatori pentru proasta manevrare a coletului si sa ne recuperam valoarea asigurata.

Transportul nu este inclus in despagubire (Conf. Ordonantei nr. 130/2000, art.7, alin. (1): Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor). In cazul retururilor, transportul este suportat integral de catre consumator.

Va multumim.